Rekonštrukcia a prístavba Onkologického ústavu sv. Alžbety

Bratislava

Rekonštrukcia a prístavba Onkologického ústavu sv. Alžbety

Klient: Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Druh stavby: Občianske stavby
Rozsah dodávky: Generálny dodávateľ
Hodnota kontraktu: 11 091 131,- EUR
Stav projektu: Vo výstavbe
Dátum začiatku: 01/2022
Dátum dokončenia: 05/2023