Rekonštrukcia zimného štadióna

Banská Bystrica

Rekonštrukcia zimného štadióna vrátane dostavby novej tribúny. Vynovený zimný štadión bol v lete 2022 dejiskom XVI. ročníka Európskeho olympijského festivalu mládeže.

Klient: MBB a.s.
Druh stavby: Občianske stavby
Rozsah dodávky: Generálny dodávateľ
Hodnota kontraktu: 6 650 000,- EUR
Stav projektu: Zrealizované
Dátum začiatku: 12/2020
Dátum ukončenia: 12/2022