Rekonštrukcia zimného štadióna

Banská Bystrica

Revitalizácia, rekonštrukcia a zariadenie existujúcej športovej infraštruktúry a vybavenia. Vynovený zimný štadión v Banskej Bystrici bol v lete 2022 dejiskom časti XVI. ročníka Európskeho olympijského festivalu mládeže.

Klient: MBB a.s.
Druh stavby: Občianske stavby
Rozsah dodávky: Generálny dodávateľ
Hodnota kontraktu: 4 352 000,- EUR
Stav projektu: Vo výstavbe
Dátum začiatku: 12/2020
Dátum ukončenia: 09/2021